نهال سیب میراکل

میراکل سیب
  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب مشهدی

سیب مشهدی
  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب لبنانی

  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب فرانسوی زرد قرمز

  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب عروس

  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب سبز

سیب سبز
  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی سبز و گوشت آن نیز سبز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب تو سرخ

  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.

نهال سیب اهری

  1. دارای میوه ‌ای متوسط و نیمه درشت می‌باشد. این نهال دارای پوستی قرمز و گوشت آن نیز قرمز می‌باشد.
  2. در صورت شرایط مساعد آب و خاک این نهال گل ‌دهی بسیار زیادی خواهد داشت.
  3. چون در صورت عدم توجه میزان گل‌دهی آن در سال بعد کمتر خواهد شد.
  4. سم‌ پاشی نهال سیب نباید در زمان شکوفه‌ دهی صورت پذیرد.
  1. از ارقام بسیار خاص و لاکچری حوزه ی کشاورزی و باغات میوه می باشد.
منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات سربرگ در بخش منوی موبایل مشخص کنید.
سبد خرید
فیسبوک توئیتر Instagram یوتیوب پینترست
سایدبار
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.