نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

نهال بادام اسکندری

تومان33,000
خرید نهال بادام اسکندری از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام اسکندری با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام اسکندری در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام تونو

تومان35,000
خرید نهال بادام تونو از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام تونو با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام اسکندری در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام خوشه ای

تومان34,000
خرید نهال بادام خوشه ای از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام خوشه ای با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام خوشه ای در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام سنگی

خرید نهال بادام خوشه ای از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام خوشه ای با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام خوشه ای در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام سهند

تومان34,000

خصوصیات نهال بادام سهند

  • خواستار این نوع  نهال در مناطق کوهستانی  می باشد
  • زادگاه این نوع درخت بادام سهند کشور عزیزمان ایران است.
  • از نوع این نهال بادام دیرس می باشد تا در سرمایی بهاری مقاوم باشد
  • چشمگیر ترین ویژگی این محصول استفاده در صنایع خشکبار، تهیه انواع شیرینی و تهیه پودر بادام برای مصارف ویژه است. هرس کردن نهال های بادام ؛ می تواند در ارتقای کیفیت آن نقش بسزایی ایفا نماید. یکی از نهال های بادامی؛ می باشد که قابلیت کشت آن به صورت بذر هم می باشد و توسط نهال فروشی ها عرضه می گردد .

نهال بادام شاهرودی

تومان33,000
خرید نهال بادام شاهرودی از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام شاهرودی با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام شاهرودی در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام شکوفه

تومان35,000

مشخصات نهال بادام شکوفه یادیرگل

  • این نهال بادام؛ زادگاه کشوره ایران بوده و دارای پست محکم هست
  • این نوع  نهال بادام شکوفه رشد متوسطی دارد.
  • محصول این نوع نهال دیرس بوده
  • مقاوم بودن در برابر سرما بهاری بوده تا مشکلی در باردهی نداشته باشد
  • کاربرد میوه این درخت بادام در تهیه خشکبار و همچنین در صنایه لوازم بهداشتی مورد استفاده میشود.
  • مشاهده انواع نهال بادام روی نهال بادام کلیک کنین

نهال بادام شمشیری

تومان34,000
خرید نهال بادام شمشیری از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام شمشیری با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام شمشیری در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام فرانیس

تومان34,000
خرید نهال بادام فرانیس از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام فرانیس با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام فرانیس در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.

نهال بادام کاغذی

تومان34,000
خرید نهال بادام کاغذی از نهالستان آرتان نهال با بروز ترین تکلنوژی علم گیاه شناسی ، و آماده ارائه خدمات به شما عزیزان کشاورز است فروش نهال بادام کاغذی با شناسه از جهاد کشاورزی و همچنین تحت نظر کارشنان علوم گیاه شناسی و استاتید مجرب  نهالستان آرتان نهال نهال فروشی آرتان نهال تولید کننده نهال بادام کاغذی در باغ های نهالستان آرتان نهال. همچنین برای مشاهده انواع نهال بادام روی کلمه نهال بادام کلیک کنین. مشاهده انواع نهال جهت خرید نهال روی کلمه خرید نهال کلیک کنین.